Wasielak-Winkler

OdbiorcyOdbiorcy

Wybierz kim jesteś i dostosuj zawartość portalu

Zamawiający Wykonawca

disclosure-scotland-logo
10.07.2017

Brytyjskie zaświadczenie o niekaralności – art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

http://www.prawo.egospodarka.pl/104281,Aukcja-elektroniczna-a-oferta-dodatkowa,1,82,1.html
11.02.2017

Treść oferty dodatkowej

http://sterylizacja.org.pl/index.php/akty-prawne-i-procedury/procedury
09.02.2017

Procedura odwrócona – moment składania dokumentów przedmiotowych

temat specjalny

Zmiany w PZP

czytaj więcej

http://lexplay.pl/useruploads/teksty/normal_glowna_69c9767d108da27f7fc9918bc0be0103.jpg
20.01.2017

,,Zasądzenie odszkodowania” jako przesłanka wykluczenia – część II

temat specjalny

Rażąco niska cena

czytaj więcej

http://lexplay.pl/useruploads/teksty/normal_glowna_69c9767d108da27f7fc9918bc0be0103.jpg
20.01.2017

,,Zasądzenie odszkodowania” jako przesłanka wykluczenia – część I

2213
28.07.2016

Użyczenie rzeczy a zastosowanie uPzp

http://szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/umowy-o-roboty-budowlane#.V5jd_fkqrIU
27.07.2016

Wizja lokalna jednak obowiązkowa?

http://www.mementopoznan.pl/pl/news/czas_to_pieniadz---i_efektywna_promocja/
26.07.2016

Waloryzacja wynagrodzenia – minimalne stawka godzinowa

jedz3
22.07.2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – uwagi ogólne

temat specjalny

Korekty finansowe

czytaj więcej

temat specjalny

Wewnętrzny system zamówień publicznych

czytaj więcej

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

construction-1210677_1920
10.05.2016

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy

lab-385348_1920
13.04.2016

Wymóg kompatybilności oferowanego towaru