Wasielak-Winkler

Badania naukowe

Co do zasady przy zamawianiu usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, gdy usługi te nie są w całości opłacane przez Zamawiającego lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie Zamawiającemu. Wyjątek ten ma na celu wsparcie gospodarki, w której przedsiębiorstwa popierają czynnie rozwój nowoczesnych technologii, co dalej wpływa na wzrost potencjału społeczeństwa. Powyższy wyjątek pozwala na kształtowanie efektywnej współpracy biznesu z instytucjami naukowymi, która przekłada się bezpośrednio na wymierne korzyści dla całej gospodarki.

lab-385348_1920
13.04.2016

Wymóg kompatybilności oferowanego towaru

telescopic-mirror-74034_1920
22.01.2016

W jakim trybie wybrać wykonawców do realizacji badania naukowego ?

microscope-385364_1280
14.01.2016

Instytuty badawcze stosują p.z.p.