Wasielak-Winkler

Badanie i ocena ofert

Etap badania i oceny ofert to okres wytężonej pracy Zamawiającego, prowadzonej często pod „czujnym okiem” Wykonawców, gotowych do zakwestionowania zarówno jego zaniechań jak i podejmowanych przez niego działań.


Podczas tego etapu Wykonawcy nie mogą i nie są bierni, na wezwanie Zamawiającego składają bowiem wyjaśnienia, dokumenty i oświadczenia. Jednocześnie Wykonawcy obserwują czynności jakie podejmuje Zamawiający wobec konkurentów i reagują na nie poprzez składanie pism oraz ostatecznie – odwołań.


W czasie tego pełnego napięcia okresu zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy powinni starannie wypełniać swoje obowiązki, co pozwoli na osiągnięcie celów. W przypadku Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej i udzielenia zamówienia, a w przypadku Wykonawców – uzyskania zamówienia publicznego do realizacji.

http://www.wroclaw.tvp.pl/18285074/wyzsze-doplaty-a-raczej-zwrot-pieniedzy-rolnikow
30.07.2018

Cofnięcie środków z UE jako przesłanka unieważnienia przetargu

https://poradnik.streamsoft.pl/podpis-elektroniczny-niezbedny-dla-przedsiebiorcy/
24.07.2018

Zmiana w zakresie oświadczeń opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

https://www.voip24sklep.pl/pl/n/Czy-faks-jest-martwy/72
23.07.2018

Elektronizacja zamówień bez faksu

http://doria24.blox.pl/2016/03/Materace-z-atestem-wyrobu-medycznego.html
23.08.2017

Prawo wyboru: wyrób medyczny albo niemedyczny?

2975439-pieniadze-finanse-oszczednosci-657-323
09.08.2017

Zmniejszenie kwoty jaką zamierza zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

disclosure-scotland-logo
10.07.2017

Brytyjskie zaświadczenie o niekaralności – art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

http://www.prawo.egospodarka.pl/104281,Aukcja-elektroniczna-a-oferta-dodatkowa,1,82,1.html
11.02.2017

Treść oferty dodatkowej

http://sterylizacja.org.pl/index.php/akty-prawne-i-procedury/procedury
09.02.2017

Procedura odwrócona – moment składania dokumentów przedmiotowych

http://lexplay.pl/useruploads/teksty/normal_glowna_69c9767d108da27f7fc9918bc0be0103.jpg
20.01.2017

,,Zasądzenie odszkodowania” jako przesłanka wykluczenia – część II

http://lexplay.pl/useruploads/teksty/normal_glowna_69c9767d108da27f7fc9918bc0be0103.jpg
20.01.2017

,,Zasądzenie odszkodowania” jako przesłanka wykluczenia – część I

http://szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/umowy-o-roboty-budowlane#.V5jd_fkqrIU
27.07.2016

Wizja lokalna jednak obowiązkowa?

jedz3
22.07.2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – uwagi ogólne