Wasielak-Winkler

Budownictwo

Zamówienia publiczne na roboty budowlane wymagają od Zamawiającego, jak i Wykonawcy wiedzy oraz doświadczenia w zakresie obsługi inwestycji budowlanych.

Najczęstsze błędy jakie popełniają Zamawiający to: brak należytej staranności w zakresie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, nieodpowiednie w stosunku do przedmiotu zamówienia - opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oraz opis sposobu obliczenia ceny, tudzież błędy na etapie badania i oceny ofert.

Na etapie realizacji zamówienia kluczową rolę odgrywa treść umowy o roboty budowlane, w szczególności zapisy dotyczące postępu robót budowlanych (harmonogram, odbiory, narady) i zmian umowy oraz zapisy gwarantujące Zamawiającemu prawidłowe wykonanie umowy przez wykonawcę wraz z precyzyjnym określeniem sposobów i warunków usunięcia wad lub usterek.

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,84749,21623974,budowa-autostrady-a1-kolo-czestochowy-zdjecia-lotnicze.html
18.07.2018

Projekt zmian w zakresie umów podwykonawczych

jak-wygrac-przetarg-na-roboty-budowlanenie-zawsze-musi-wygrac-najtanszy_125
04.08.2017

Wyjaśnienia zamawiającego wprowadzające w błąd

xnormal_glowna_f141b427a135931f753d033a9245eb3a.jpg.pagespeed.ic.grvvvaVbKI
03.08.2017

Współuczestnictwo konieczne konsorcjantów

http://szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/umowy-o-roboty-budowlane#.V5jd_fkqrIU
27.07.2016

Wizja lokalna jednak obowiązkowa?

construction-1210677_1920
10.05.2016

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy

http://e-mtrans.pl/index.php/dokumenty-2/
02.03.2016

Bezskuteczność samouzupełnienia dokumentów

http://dziendobry.bialystok.pl/wp-content/uploads/2015/09/WSA1.jpg
08.02.2016

Zakres przedmiotowy skargi na czynności koncesjodawcy

money-891357_1920
25.01.2016

Powołanie się na rabat – rażąco niska cena

connect-20333_1280
20.01.2016

Zapłata sumy pieniężnej – zastosowanie ustawy o koncesji

construction-271873_1280
20.01.2016

Samodzielne zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC

gold-513062_1280
18.01.2016

Bezpodstawne wzbogacenie w zamówieniach publicznych