Wasielak-Winkler

Informatyka

Branża IT stanowi znaczącą część rynku zamówień publicznych w Polsce. Dominujące zamówienia publiczne to: dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz serwis. Przygotowanie podstępowania o udzielenie zamówienia z zakresu IT nie jest proste, co związane jest przede wszystkim ze specyfiką tej dziedziny. Niezbędna jest bowiem wiedza komplementarna: prawna, z zakresu zamówień publicznych oraz specjalistyczna, z zakresu informatyki. Konieczna jest także znajomość prawa autorskiego oraz praktyczna wiedza dotycząca rodzajów i zakresów licencji, tudzież znajomość norm, standardów oraz certyfikacji.

Nieprawidłowe przygotowanie postępowania staje się przyczyną szeregu negatywnych konsekwencji takich jak: nie uzyskanie zamierzonego efektu gospodarczego, nieuzasadnione zawyżenie kosztów obsługi informatycznej, niewystarczające bezpieczeństwo systemów informatycznych, uzależnienie się Zamawiającego wyłącznie od jednego dostawcy oprogramowania.

W zakresie prowadzonej procedury przetargowej niekorzystnym skutkiem jest błędna ocena ofert, która z kolei wywołuje aktywność wykonawców dochodzących swoich praw poprzez wniesienie odwołania do KIO oraz dalej skargi do sądu powszechnego.

https://portalodo.com/co-moze-dac-administratorowi-ochrona-danych-osobowych/
25.07.2018

RODO – zasada domyślnej ochrony danych

https://i-bs.pl/blog/bank-obliczu-rodo/
20.07.2018

RODO – zasada ochrony danych w fazie projektowania

1
29.01.2016

KRS po terminie składania ofert

http://www.gotcredit.com
08.01.2016

VAT “odwrócony” – nowe obowiązki

http://pixabey.com
05.01.2016

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

email-604009_1920xxxxxxxxxxx
03.01.2016

Miejsce składania ofert a adres zamawiającego

hammer-611582_1280
02.01.2016

Kara umowna jako istotna zmiana umowy

kalendarz 2
02.01.2016

Początek terminu związania ofertą