Wasielak-Winkler

Odpady

Gospodarka odpadami to sektor, który w ostatnich latach został zmienił się dynamicznie, także na skutek wejścia w życie nowych uregulowań prawnych, dalej konsekwentnie zmienianych i doskonalonych.

Branża gospodarki odpadami stanowi znaczący segment zamówień publicznych, obejmujący w szczególności zamówienia na odbiór oraz transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminach oraz ich odzysk i unieszkodliwianie.

Odrębną kategorię stanowią zamówienia publiczne na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez szpitale, gdzie szczególnym problemem dla Zamawiających jest sposób zastosowania w przetargach zasady bliskości, wyrażonej w ustawie o odpadach.

sewerage-780582_1280
22.01.2016

Uzyskanie zezwolenia – przed czy po wyborze oferty?

connect-20333_1280
20.01.2016

Zapłata sumy pieniężnej – zastosowanie ustawy o koncesji

construction-271873_1280
20.01.2016

Samodzielne zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC

waste-separation-502952_1920
17.01.2016

Opinia techniczna vs. ustalenia zamawiającego

https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/
16.01.2016

Grupowe ubezpieczenie OC i jego zakres

business-962355_1280
04.01.2016

Obowiązek podpisu na formularzu ofertowym

signature-34995_1280
03.01.2016

Skuteczność nieczytelnego podpisu