Wasielak-Winkler

Sektor medyczny

Rynek zamówień publicznych w branży medycznej jest niezmiernie różnorodny, obejmuje bowiem specjalistyczne dostawy: leków, materiałów jednorazowych, sprzętu medycznego oraz usługi związane z obsługą urządzeń medycznych i udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

W związku ze zmianami prawnymi, aktualnie najbardziej pożądanym zamówieniem w szpitalach jest usługa wdrożenia systemu informatycznego wraz z dostawą i instalacją infrastruktury serwerowo – sieciowej.

W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 w sektorze medycznym będą mieć znaczenie projekty stawiające na wzrost jakości życia oraz postęp techniczny, takie jak: informatyzacja, innowacyjne terapie oraz wyroby medyczne i projekty modernizacyjne związane z infrastrukturą budynków.

Należy zakładać zrównoważony rozwój zamówień publicznych w sektorze medycznym realizowany poprzez kompleksowe projekty klastrowe ukierunkowane na rozwój w zakresie informatyzacji, innowacyjności modernizacji oraz poprzez wzmacnianie roli inicjatyw gospodarczych zwłaszcza w zakresie prac badawczo – rozwojowych.

http://doria24.blox.pl/2016/03/Materace-z-atestem-wyrobu-medycznego.html
23.08.2017

Prawo wyboru: wyrób medyczny albo niemedyczny?

disclosure-scotland-logo
10.07.2017

Brytyjskie zaświadczenie o niekaralności – art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

http://www.prawo.egospodarka.pl/104281,Aukcja-elektroniczna-a-oferta-dodatkowa,1,82,1.html
11.02.2017

Treść oferty dodatkowej

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

doctor-894482_1920
14.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 2)

hospital-931282_1920
12.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO SZACOWAĆ ZAMÓWIENIA dla kierowników oddziałów i lekarzy

doctor-1228627_1920
11.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 1)

surgery-880584_1280
09.03.2016

Jak NIE UNIEWAŻNIAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

przykladowy wpis w ceidg
25.02.2016

Odrzucenie oferty ze względu na PKD wykonawcy

doctor-79579_1920
19.02.2016

Jak NIE PRZEPROWADZAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (cz. 2)

surgery-676375_1280
16.02.2016

Jak NIE PRZEPROWADZAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (cz. 1)

medical-563427_1920
11.02.2016

Nieważne umowy lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych bez konkursu