Wasielak-Winkler

http://www.mementopoznan.pl/pl/news/czas_to_pieniadz---i_efektywna_promocja/
26.07.2016

Waloryzacja wynagrodzenia – minimalne stawka godzinowa

jedz3
22.07.2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – uwagi ogólne

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

construction-1210677_1920
10.05.2016

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy

lab-385348_1920
13.04.2016

Wymóg kompatybilności oferowanego towaru

window-770535_1920
05.04.2016

Odwołanie przetargu cywilnego

mayor-917149_1920
01.04.2016

Względna i bezwzględna nieważność umowy zawartej w przetargu cywilnym

meadow-196567_1920
30.03.2016

Brak w formularzu ofertowym a oczywista omyłka

document-428330_1920
16.03.2016

Niepełna referencja a wykluczenie wykonawcy

doctor-894482_1920
14.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 2)

hospital-931282_1920
12.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO SZACOWAĆ ZAMÓWIENIA dla kierowników oddziałów i lekarzy

doctor-1228627_1920
11.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 1)