Wasielak-Winkler

Rażąco niska cena

Istotnym problemem zamówień publicznych na etapie wykonawczym jest realizacja umów poniżej ich rzeczywistych kosztów, czyli na podstawie ofert zawierających rażąco niską cenę. Koszty ogólnogospodarcze takich „realizacji” okazały się bardzo wysokie, co bez wątpienia wywarło wpływ na wprowadzenie w 2014 r. zmian do ustawy Pzp, które miały zapobiec takim przypadkom.

Po dokonanej zmianie ustawy Pzp temat „rażąco niska cena” stał się niekwestionowanym „przebojem” w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Ustawodawca po raz pierwszy określił sytuacje, w których należy przyjąć, że zachodzą wątpliwości zaoferowania rażąco niskiej ceny i konieczność wezwania o udzielenie wyjaśnień i złożenia dowodów w celu wyjaśnienia elementów mających wpływ na kalkulację wysokości ceny. Zmianie uległ także rozkład ciężaru dowodu na etapie postępowania odwoławczego i sądowego. W efekcie Wykonawcy zarzucili Zamawiających, a następnie KIO kolejnymi wersjami kalkulacji cenowych oraz segregatorami dowodów wykazujących poprawną kalkulację ceny. Wypracowane w ten sposób orzecznictwo KIO stanowi bogaty zbiór praktycznych wskazówek dla uczestników postępowań w jaki sposób dokonywać kalkulacji ceny ofertowej aby skutecznie obronić się przez zarzutem rażąco niskiej ceny.

money-891357_1920
25.01.2016

Powołanie się na rabat – rażąco niska cena

SKMBT_C253_15122915380
10.01.2016

Nie dziel przez zero

bus-712998_1280
08.01.2016

Kalkulacja ceny autobusów a zmiana treści oferty