Wasielak-Winkler

Wewnętrzny system zamówień publicznych

Dlaczego Zamawiający powinni zwracać uwagę na jakość swojego wewnętrznego systemu zamówień publicznych? Po pierwsze, dlatego, że każda najbliższa kontrola zp wskaże nam, że istnieje obowiązek sporządzania rzetelnych i kompleksowych planów zamówień wynikający z wykładni funkcjonalnej i systemowej ustawy pzp (art. 32, 5 ust. 3, 13 i 4 pkt 8 ustawy pzp). Po drugie, żeby uniknąć zjawisk korupcjogennych. Zapewni mu to przejrzystość i czytelność wewnętrznych procedur oraz przypisanie konkretnym pracownikom indywidualnej odpowiedzialności za czynności. Po trzecie wydatki publiczne dokonujemy w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów (zasady dyscypliny finansów publicznych).

Jak stworzyć taki system? Zanim przystąpimy do tworzenia systemu niezbędny jest jego audyt wewnętrzny, którzy wskaże istotne uchybienia oraz pokaże słabe ogniwa w procedurze udzielania zamówień. Oprócz etapu dostosowywania rozwiązań do Zamawiającego, najtrudniejszy jest etap wdrażania go i przekonania pracowników do jego przestrzegania.

mark-516279_1920
26.01.2016

Komisja przetargowa – szczegółowy podział zadań

organization-68954_1920
26.01.2016

Art. 6a ustawy pzp – plan zamówień