Wasielak-Winkler

Zmiany w PZP

Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych dokonywana w 2016 związana jest bezpośrednio z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” i dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.

Zmiany wprowadzane powołanymi dyrektywami obejmują szeroki zakres zagadnień, w tym przykładowo: uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia, wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie modyfikacji umów o zamówienia publiczne.
Wprowadzane zmiany do ustawy Pzp komentujemy, a obszary zagadnień nie objęte nowelizacją wypełniamy własnymi postulatami promującymi nowe rozwiązania.

https://poradnik.streamsoft.pl/podpis-elektroniczny-niezbedny-dla-przedsiebiorcy/
24.07.2018

Zmiana w zakresie oświadczeń opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

https://www.voip24sklep.pl/pl/n/Czy-faks-jest-martwy/72
23.07.2018

Elektronizacja zamówień bez faksu

http://www.tuchomie.pl/Aktualnosci,3,683
21.07.2018

Odroczenie elektronizacji zamówień publicznych – 1 stycznia 2020 roku

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,84749,21623974,budowa-autostrady-a1-kolo-czestochowy-zdjecia-lotnicze.html
18.07.2018

Projekt zmian w zakresie umów podwykonawczych

http://szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/umowy-o-roboty-budowlane#.V5jd_fkqrIU
27.07.2016

Wizja lokalna jednak obowiązkowa?

http://www.mementopoznan.pl/pl/news/czas_to_pieniadz---i_efektywna_promocja/
26.07.2016

Waloryzacja wynagrodzenia – minimalne stawka godzinowa

jedz3
22.07.2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – uwagi ogólne

old-letters-436501_1920xxx
24.01.2016

Gdzie się podziały tamte protesty?

winter-673918_1280aaa
22.01.2016

Usługi leśne poza ustawą PZP

office-581127_1920
20.01.2016

A może by tak wprowadzić „postępowanie uproszczone” ?

highway-393492_1920xx
14.01.2016

Przyspieszenie procedury przetargowej