Wasielak-Winkler

Transport

Rynek usług transportowych jest bardzo różnorodny zarówno w zakresie rodzajów usług transportowych, jak i trybów udzielania zamówień.

Wiodące potrzeby Zamawiających, to: transport osób (pracowników, uczniów, pacjentów), transport towarów (żywności, wielkogabarytowe, surowce naturalne). Zamawiający z sektora energetycznego i wydobywczego, zainteresowani są w szczególności usługami transportu kolejowego.

Z powodu zaangażowania znacznej wartości euro rocznie, rynek ten rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w w zakresie transportu kolejowego oraz drogowego transportu pasażerskiego. Ze względu na tryb udzielenia zamówienia pierwszorzędne znaczenie ma Ustawa Prawo zamówień publicznych.

ambulance-974409_1920
20.01.2016

Przetarg czy konkurs na usługę transportu sanitarnego

money-256305_1920
12.01.2016

Korekta finansowa za tłumaczenie przysięgłe

school-bus-867299_1280
10.01.2016

Zmowa przetargowa na usługi transportowe

bus-712998_1280
08.01.2016

Kalkulacja ceny autobusów a zmiana treści oferty

http://pixabey.com
05.01.2016

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej