Wasielak-Winkler

Konkursy

W systemie finansów publicznych istnieją zakresy, w których działanie Ustawy Prawo zamówień publicznych jest wyłączone i przewidziane są odrębne procedury, gdzie wydatkowanie środków publicznych w zamian uzyskanych dóbr odbywa się po przeprowadzeniu konkursu.


Przykładem takiej sytuacji jest udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej. Procedura ta ma na celu zapewnienie transparentności, jawności oraz konkurencji przy udzielaniu zamówień na świadczenia zdrowotne. Konkurs stosują podmioty lecznicze spełniające przesłanki określone w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako udzielający zamówienia, natomiast przyjmującym zamówienie, może być tylko podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

http://www.wroclaw.tvp.pl/18285074/wyzsze-doplaty-a-raczej-zwrot-pieniedzy-rolnikow
30.07.2018

Cofnięcie środków z UE jako przesłanka unieważnienia przetargu

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

doctor-894482_1920
14.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 2)

hospital-931282_1920
12.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO SZACOWAĆ ZAMÓWIENIA dla kierowników oddziałów i lekarzy

doctor-1228627_1920
11.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 1)

surgery-880584_1280
09.03.2016

Jak NIE UNIEWAŻNIAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

doctor-79579_1920
19.02.2016

Jak NIE PRZEPROWADZAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (cz. 2)

surgery-676375_1280
16.02.2016

Jak NIE PRZEPROWADZAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (cz. 1)

medical-563427_1920
11.02.2016

Nieważne umowy lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych bez konkursu

doctor-563428_1920
29.01.2016

Wadliwy konkurs na leczenie w szpitalu

telescopic-mirror-74034_1920
22.01.2016

W jakim trybie wybrać wykonawców do realizacji badania naukowego ?

ambulance-974409_1920
20.01.2016

Przetarg czy konkurs na usługę transportu sanitarnego