Wasielak-Winkler

O portalu

Portal Zamówienia i Przetargi.pl jest owocem wytężonej pracy, starań i wysiłków zespołu zgranych osób – pasjonatów zamówień publicznych, którzy profesjonalnie doradzają i szkolą, a teraz także piszą o zamówieniach publicznych.

Portal, dzięki swemu nieograniczonemu zasięgowi, ma na celu propagowanie tematyki zamówień publicznych i czynienie jej jak najbardziej dostępną wśród osób już zainteresowanych, jak też początkujących w tej dziedzinie.

Wydawcą portalu jest spółka Zamówienia i Przetargi sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Dalekiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243623, REGON 340096608, NIP 9532604482.

Redaktorem naczelnym jest Violetta Wasielak – Winkler. Adres redakcji został podany w kontakcie.

 • Arkadiusz Mezer

  redaktor 

 • Violetta Wasielak-Winkler

  redaktor naczelny 

 • Arkadiusz Balcerowicz

  redaktor 

 • Julita Hoffmann

  redaktor 

 • Katarzyna Rybarczyk

  redaktor 

 • Arkadiusz Kanigowski

  redaktor 

 • Dominik Styczyński

  redaktor 

Kontakt

Zamówienia i Przetargi sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 17 /10

85–065 Bydgoszcz

kontakt@zamowieniaiprzetargi.pl
 • Arkadiusz Mezer

  redaktor,

 • Violetta Wasielak-Winkler

  redaktor naczelny, jest radcą prawnym

 • Arkadiusz Balcerowicz

  redaktor, jest radcą prawnym

 • Julita Hoffmann

  redaktor, jest radcą prawnym

 • Katarzyna Rybarczyk

  redaktor, jest radcą prawnym

 • Arkadiusz Kanigowski

  redaktor, jest radcą prawnym

 • Dominik Styczyński

  redaktor, jest radcą prawnym