Wasielak-Winkler

Polityka prywatności

1. Niniejsza polityka prywatności jest skierowana do użytkowników Portalu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania ze zbieranych danych oraz prawa i obowiązki użytkownika.
2. Administratorem danych jest spółka Zamówienia i Przetargi sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Daleka 7, 85- 152, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243623 REGON 340096608 NIP 9532604482 (zwana dalej: SpółkĄ),
3. Dane użytkowników portalu www.zamowieniaiprzetargi.pl są pozyskiwane zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm).
4. Zbiór zgromadzonych danych użytkowników traktowany jest jako odrębna baza danych, przechowywana na serwerze strony internetowej www.zamowieniaiprzetargi.pl (zwana dalej jako: ,,Portal”), w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie Spółka oraz podmioty z nią współpracujące.
5. Każdemu użytkownikowi, który wpisał się do formularza lub w inny sposób udostępnił nam swoje dane zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
6. Spółka Zamówienia i Przetargi nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika to z umowy zawartej przez Spółkę z innym podmiotem, lub też z żądania uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Podczas korzystania przez użytkownika z Portalu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika, tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka).
8. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Portalu.
9. Pliki cookies zbierane są w celu:
a. optymalizacji korzystania z portalu, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika,
b. rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
c. gromadzenia informacji i generowania raportów ze statystykami na temat użytkowania witryny bez danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników.
10. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Spółkę, użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. W przypadku chęci usunięcia istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki, z której korzysta użytkownik. Użytk ownik może zrezygnować lub modyfikować cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www:
a. przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;
b. przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
c. przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
d. przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
e. przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;
f. w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
11. Spółka korzysta z następujących rodzajów plików cookies:
a. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Portalu i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Portalu. Bez tych cookies Portal, z którego korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Portalu oraz powrotu do witryny.
b. Wydajnościowe i reklamowe pliki cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Portalu, które części Portalu odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Portalu i dostosowania treści reklamowych do zainteresowań użytkowników.
c. Google Analytics to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Portalu stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
d. Media społecznościowe podmiotów trzecich mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy nastąpi kliknięcie na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Portalu. Spółka nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych można znaleźć na ich stronach. Zalecane jest zapoznanie się z warunkami korzystania i polityką prywatności takich witryn przed przystąpieniem do ich użytkowania.
12. Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy kierować na adres e-mail Spółki: kontakt@zamowieniaiprzetargi.pl.
13. Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.
14. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Polityki prywatności.