Wasielak-Winkler

Przygotowanie postępowania

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to kluczowy etap dla Zamawiającego. Regulacje wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego powinny w sposób wyczerpujący opisywać procedury planowania zamówień publicznych, tak by postępowania prowadzone były we właściwych progach wartościowych. Zamawiający uniknie w ten sposób zarzutów podczas kontroli, w tym dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Ponadto niezbędnym jest wprowadzenie procedur dotyczących prac Komisji Przetargowej, udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień przekraczających tę wartość.


Ważna kwestia to także opis przedmiotu zamówienia, bowiem niezależnie czy obejmuje on dostawę, usługę czy robotę budowlaną, powinien zostać przygotowany przez osobą mającą rozeznanie w Prawie zamówień publicznych.


Ostatecznie – przygotowanie postępowania znajduje swój finał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapraszamy do zakładki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dedykowany Zamawiającym poszukującym skutecznych rozwiązań w zakresie procedur planowania, przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

https://portalodo.com/co-moze-dac-administratorowi-ochrona-danych-osobowych/
25.07.2018

RODO – zasada domyślnej ochrony danych

https://poradnik.streamsoft.pl/podpis-elektroniczny-niezbedny-dla-przedsiebiorcy/
24.07.2018

Zmiana w zakresie oświadczeń opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

https://www.voip24sklep.pl/pl/n/Czy-faks-jest-martwy/72
23.07.2018

Elektronizacja zamówień bez faksu

http://doria24.blox.pl/2016/03/Materace-z-atestem-wyrobu-medycznego.html
23.08.2017

Prawo wyboru: wyrób medyczny albo niemedyczny?

2975439-pieniadze-finanse-oszczednosci-657-323
09.08.2017

Zmniejszenie kwoty jaką zamierza zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

disclosure-scotland-logo
10.07.2017

Brytyjskie zaświadczenie o niekaralności – art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp

http://sterylizacja.org.pl/index.php/akty-prawne-i-procedury/procedury
09.02.2017

Procedura odwrócona – moment składania dokumentów przedmiotowych

http://szkoleniaeksperckie.pl/szkolenia/umowy-o-roboty-budowlane#.V5jd_fkqrIU
27.07.2016

Wizja lokalna jednak obowiązkowa?

jedz3
22.07.2016

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – uwagi ogólne

window-770535_1920
05.04.2016

Odwołanie przetargu cywilnego

doctor-894482_1920
14.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 2)

hospital-931282_1920
12.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO SZACOWAĆ ZAMÓWIENIA dla kierowników oddziałów i lekarzy