Wasielak-Winkler

Przygotowanie postępowania

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to kluczowy etap dla Zamawiającego. Regulacje wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego powinny w sposób wyczerpujący opisywać procedury planowania zamówień publicznych, tak by postępowania prowadzone były we właściwych progach wartościowych. Zamawiający uniknie w ten sposób zarzutów podczas kontroli, w tym dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Ponadto niezbędnym jest wprowadzenie procedur dotyczących prac Komisji Przetargowej, udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień przekraczających tę wartość.


Ważna kwestia to także opis przedmiotu zamówienia, bowiem niezależnie czy obejmuje on dostawę, usługę czy robotę budowlaną, powinien zostać przygotowany przez osobą mającą rozeznanie w Prawie zamówień publicznych.


Ostatecznie – przygotowanie postępowania znajduje swój finał w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapraszamy do zakładki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH dedykowany Zamawiającym poszukującym skutecznych rozwiązań w zakresie procedur planowania, przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

doctor-1228627_1920
11.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 1)

przykladowy wpis w ceidg
25.02.2016

Odrzucenie oferty ze względu na PKD wykonawcy

doctor-79579_1920
19.02.2016

Jak NIE PRZEPROWADZAĆ konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy (cz. 2)

ambulance-974409_1920
20.01.2016

Przetarg czy konkurs na usługę transportu sanitarnego

warunek finansowy - zdjęcie do artykułu
15.01.2016

Warunek finansowy – nowe postulaty

highway-393492_1920xx
14.01.2016

Przyspieszenie procedury przetargowej

whale-347375_1280
13.01.2016

Zbycie nieruchomości parku narodowego

document-428332_1280
12.01.2016

Wyjątki od zasady pisemności

d0e8f7d9318af4a44fa47444980908c5
12.01.2016

Czy pisemna forma oferty może być niewystarczająca?

week-688662_1920
11.01.2016

Jak liczyć termin do zadawania pytań do SIWZ?

startup-594091_1920
11.01.2016

Termin zebrania wykonawców

euro-163475_1280
11.01.2016

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych po podwyższeniu tzw. progu bagatelności