Wasielak-Winkler

Środki ochrony prawnej

Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „nadzorowany” przez Wykonawców praktycznie od momentu publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia aż po wybór oferty najkorzystniejszej, a nawet czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy.


W ramach tego „nadzoru” Wykonawcy niezadowoleni z działań lub zaniechań Zamawiającego, podejmują decyzje o skorzystaniu z możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Sporządzenie odwołania wymaga wiedzy i doświadczenia oraz musi zostać poprzedzone merytorycznym rozpoznaniem konkretnej sprawy. Prawidłowe sformułowanie zarzutów i żądań odwołania ma bezpośrednie przełożenie na jego skuteczność.


Niekorzystne dla Wykonawcy rozstrzygnięcie KIO, w określonych sytuacjach, może uzasadniać podjęcie kolejnego kroku w ramach ochrony prawnej, mianowicie wniesienie skargi do sądu powszechnego. Krok ten powinien być bardzo przemyślany, także z powodu konieczności dokonania wysokiej opłaty sądowej przez Wykonawcę.

jak-wygrac-przetarg-na-roboty-budowlanenie-zawsze-musi-wygrac-najtanszy_125
04.08.2017

Wyjaśnienia zamawiającego wprowadzające w błąd

xnormal_glowna_f141b427a135931f753d033a9245eb3a.jpg.pagespeed.ic.grvvvaVbKI
03.08.2017

Współuczestnictwo konieczne konsorcjantów

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

window-770535_1920
05.04.2016

Odwołanie przetargu cywilnego

meadow-196567_1920
30.03.2016

Brak w formularzu ofertowym a oczywista omyłka

document-428330_1920
16.03.2016

Niepełna referencja a wykluczenie wykonawcy

wood-1146640_1920
21.02.2016

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

office-581127_1920
20.01.2016

A może by tak wprowadzić „postępowanie uproszczone” ?

business-923018_1920
19.01.2016

Pochopne wykluczenie wykonawcy

waste-separation-502952_1920
17.01.2016

Opinia techniczna vs. ustalenia zamawiającego

hourglass-620397_1280
09.01.2016

Spóźniony zarzut zaniechania odtajnienia oferty

egg-583163_1280
08.01.2016

Nadużycie prawa podmiotowego w zamówieniach publicznych