Wasielak-Winkler

Umowa

Zapisy umów w zamówieniach publicznych przygotowywane są przez Zamawiającego, najczęściej w formie załącznika do siwz. Zapobiegliwi Wykonawcy zapoznając się z treścią siwz powinni wnikliwie czytać projekt umowy i w razie takiej potrzeby zwracać się do Zamawiającego o dokonanie stosownych zmian. W ostateczności rozważenia wymaga wniesienie odwołania na treść siwz. Zamawiający natomiast powinien rozważyć czy wprowadzone do umowy zbyt restrykcyjne zapisy są niezbędne i czy nie wpływają w sposób nadmierny na ryzyko realizacji umowy, a przez to na oferowane wynagrodzenie.


Ponieważ umowy zawierane w zamówieniach publicznych nie mogą być zmieniane w sposób dowolny, w interesie obu stron jest opisanie wszystkich istotnych zmian do umowy, gdyż zapewni to jej sprawną i zgodną z prawem realizację.


Na etapie realizacji umów spory dotyczą najczęściej nienależytego wykonania umowy, skutkiem czego Zamawiający odstępuje lub rozwiązuje umowę i nalicza kary umowne, dodatkowo potrącając je z należnym wynagrodzeniem lub zaspokajając się z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

jak-wygrac-przetarg-na-roboty-budowlanenie-zawsze-musi-wygrac-najtanszy_125
04.08.2017

Wyjaśnienia zamawiającego wprowadzające w błąd

xnormal_glowna_f141b427a135931f753d033a9245eb3a.jpg.pagespeed.ic.grvvvaVbKI
03.08.2017

Współuczestnictwo konieczne konsorcjantów

2213
28.07.2016

Użyczenie rzeczy a zastosowanie uPzp

http://www.mementopoznan.pl/pl/news/czas_to_pieniadz---i_efektywna_promocja/
26.07.2016

Waloryzacja wynagrodzenia – minimalne stawka godzinowa

surgery-590536_1920
06.06.2016

Konsorcja nie dla lekarzy (cz. 1)

construction-1210677_1920
10.05.2016

Bezpośrednia płatność na rzecz podwykonawcy

mayor-917149_1920
01.04.2016

Względna i bezwzględna nieważność umowy zawartej w przetargu cywilnym

doctor-894482_1920
14.03.2016

Jak PRAWIDŁOWO ZATRUDNIĆ kierownika oddziału szpitalnego? (cz. 2)

medical-563427_1920
11.02.2016

Nieważne umowy lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych bez konkursu

gold-513062_1280
18.01.2016

Bezpodstawne wzbogacenie w zamówieniach publicznych

estate-raixa-1117519_1920
18.01.2016

Sprzedaż nieruchomości SP i JST – utrata wadium

money-18554_1280
10.01.2016

Zmiana wynagrodzenia – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne